Emily – rozhovor pro rádio Wave

Emily byla rádiem Wave požádána o rozhovor do pořadu Zhasni!. Kvůli ilustračním obrázkům do článku jsem jí holt musel svázat.